După anul 1989 - RNP-Directia de Crestere, Exploatare si Ameliorare a Cabalinelor

Du-te la conținut

Meniul principal :

Scurt istoric

După anul 1989, datorită condițiilor social - economice și politice specifice trecerii la economia de piață și a retrocedării terenurilor agricole, efectivele de cabaline din marea creștere au sporit semnificativ, de la 663 mii capete în anul 1989 la 872.436 capete la 31.XII.2002 (conform datelor rezultate de la recensământul agricol, furnizate de Institutul Național de Statistică). Creșterea în sectorul privat este de 138% în timp ce sectorul de stat care crește cai în rasă pură, a înregistrat o scădere de la 7.114 capete la 3.680 capete (la 31 .XII.2003) reprezentând un regres de 48%. Efectele modificărilor structurale din societatea romanească de după 1989 s-au resimțit și în dinamica efectivelor de cai de rasă din hergheliile și depozitele de armăsari aparținând statului.

În anul 1991, Centrul Republican pentru Creșterea Cabalinelor și Calificarea Cailor de Rasă se reorganizează în Regia Autonomă „Cai de Rasă", unica autoritate hipică din țară care desfășura o activitate de interes public național prin efectivele de cabaline din hergheliile naționale, singurele nuclee de rasă pură din România și care reprezintă un patrimoniu genetic national.

În anul 1998, Regia Autonomă „Cai de Rasă" s-a reorganizat înființându-se, prin H.G. nr. 637/1998, Societatea Națională „Cai de Rasă" S.A. care a administrat un efectiv de 2060 cabaline din patrimoniul public al statului stabilit prin lege, compus din 110 armăsari pepinieri, 650 iepe de reproducție și 1300 armăsari de montă publică.

În anul 2002, printr-o decizie a Ministerului Agriculturii, Alimentaței și Pădurilor, a fost promovată O.U nr. 139 prin care se desființează Societatea Națională „Cai de Rasă" S.A, patrimoniul acesteia fiind preluat de Regia Națională a Pădurilor.

În anul 2003, Regia Națională a Pădurilor a declanșat un vast program de reabilitare a secțiilor de cabaline și de refacere a efectivelor de cai de rasă. Ca urmare a acestui program și datorită opririi vânzărilor, în anul 2004 s-au înregistrat creșteri ale efectivului de cai de rasă. La 30 noiembrie 2004 efectivul de cai de rasă a fost de 3.789 capete (103% față de anul 2003) iar la 1 martie 2005 a atins nivelul de 3.867 cabaline. Din totalul de 3.867 cabaline, în patrimoniul genetic național sunt 1.827 capete din care: 1.086 armăsari de montă publică, 97 armăsari pepinieri și 644 iepe mame pentru care se asigură o politică strategică de ameliorare în obțnerea celor mai buni produși folosiți atât pentru înlocuire în matcă cât și pentru ameliorarea cabalinelor din marea creștere.

În iunie 2008, RNP-ROMSILVA participă cu un grup de cai de rasă Huțulă și Lipițană la prima expoziție internațională comună pentru rasele Lipițană, Shagya Arabă și Huțulă la Herghelia de Stat Topolcianky din Slovacia, eveniment organizat sub egida celor trei organizații internaționale de creștere a raselor amintite. Exemplarele crescute și ameliorate de către RNP-ROMSILVA impresionează specialiștii prezenți și membrii juriului iar iepele de rasă Huțulă de la herghelia Lucina ocupă primele locuri la categoriile de varstă corespunzătoare.

În aprilie 2009 RNP-ROMSILVA prin Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor și Direcția Silvică Brașov participă la organizarea Adunării Generale a Federației Internaționale a Crescătorilor de rasă Lipițană (Lipizzan International Federation). Calitatea organizării evenimentului și a prezentării efectivului de rasă Lipițană de la Sambăta de Jos sunt apreciate în mod superlativ de prestigioși hipologi oaspeți.

În septembrie 2009, la 90 de ani de la reîntemeierea Hergheliei de Stat de la Rădăuti,  RNP-ROMSILVA prin Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor și Direcția Silvică Suceava organizează un eveniment jubiliar la care sunt invitați hipologi de marcă și specialiști internaționali ai rasei Shagya Arabă.

În august 2010, la 90 de ani de la reîntemeierea Hergheliei de Stat de la Sambăta de Jos,  RNP-ROMSILVA prin Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor și Direcția Silvică Brașov organizează evenimentul jubiliar dedicat acestui moment istoric al creșterii Lipițanului Românesc.
În iulie 2011, RNP-ROMSILVA prin Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor și Direcția Silvică Suceava participă la organizarea Adunării Generale a Societății Internaționale a Crescătorilor de rasă Shagya Arabă (ISG). Evenimentul impresionează în mod deosebit hipologii și specialiștii veniți din toate colțurile lumii iar calitatea organizării și prezentării hergheliei și a efectivului de rasă Shagya Arabă de la Rădăuți este oglindită in mod elogios în diverse publicații internaționale de specialitate.
În august 2011, RNP-ROMSILVA prin Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor și Direcția Silvică Brașov organizează la Herghelia de Stat Sambăta de Jos Festivalul Lipițanului Românesc, eveniment menit să prezinte publicului valoarea, noblețea și calitățile zootehnice ale Lipițanului crescut în România.
În noiembrie 2011 este declanșată o acțiune de relocare  a unor nuclee de reproducție în cadrul secțiilor de creștere și ameliorare a cabalinelor administrate de RNP-ROMSILVA, cu scopul optimizării tehnologiei de creștere și ameliorare a cabalinelor de rasă precum și a adaptării la condițiile economice și sociale actuale.

 
Înapoi la cuprins | Înapoi la meniul principal